יום שני, 23 בנובמבר 2020

רבי פישל אב"ד לוקאב בצפת

 בספרי ההולך ונשלם, קבעתי גבול לרשימת הנפטרים האשכנזים בצפת, משנת תק"ס עד שנת ת"ש.

אולם, יש מעט מידע על נפטרים אשכנזים בצפת, עוד קודם לכן.

הבולט שבהם, הוא רבי אלעזר רוקח אב"ד בראד ואמסטרדם, אשר נפטר בצפת ביום כ"ז תשרי תק"ב.

בספר עדות ביהוסף, לרבי יוסף סופ - המתאר את הצרות של העיר צפת בחורף של שנת תק"ך, החל מרעידת האדמה שהתרחשה ביום ט' חשוון עבור דרך רעידה נוספת בחודש כסלו, ומגפה שפגעה בניצולים - מצאתי עוד שתי שמות, של שני יהודים, מוצא שניהם אף הוא מבראד, [ועוד חזון למועד לכתוב על הקשר בין צפת לבראד].

האחד, הוא רבי זעלקי מבראד, שנהרג ברעידת האדמה, ונקבר בעיר.

השני, הוא רבי ליפמאן מבראד שנפטר עוד לפני הרעש, ונקבר אף הוא בצפת.

דמות נוספת המוזכרת בספר, לא הובאה לקבורה בצפת, אלא בכפר יאסיף הסמוך, הוא רבי פישל אב"ד לוקבי, אשר נפטר במגפה שפרצה לאחר שתי רעידות האדמה. 

בתחילה היה נראה זה שם מוכר ממגילות יוחסין רבות, רבי אפרים פישל אב"ד לוקאב,  היה חותנו של ההויכער רבי לייב, רבי לייב פישל'ש, וחתנו של רבי מרדכי שרענציל, הוא היה נכדו של רבי וישל אשר נמסר עליו כי היה חתן המהרש"ל, ויש תיעוד על צאצאים רבים, אשר הזכירו את שמו במגילות יוחסין, והופתעתי לגלות שהיה בצפת.

יום רביעי, 22 בינואר 2020

הקהילה האשכנזית בצפת

בקיץ תשע"ה הוצאתי את ספרי הראשון הקהילה האשכנזית בטבריה, מני אז, פנו אלי כמה וכמה מן המעיינים והקוראים, ובפיהם שאלה, מתי אעשה עבודה מקיפה כזו על אחותה הגלילית של טבריה, הלא היא עיר הקודש צפת.
תשובתי היתה, עוד חזון למועד. לגשת לפרוייקט כזה, על הקהילה האשכנזית בצפת, היה נראה לי משימה מדי גדולה.
בית הקברות בצפת, מכיל כפי הנראה כמות יותר גדולה של מצבות, מתקופה ארוכה יותר. 
ומאידך, פנקס החברא קדישא בצפת, לא נערך בצורה מקיפה ויסודית, כמו פנקס החברא קדישא של טבריה. כך שגם החומרים העומדים לרשותי בואי למשימה כזו, הם יותר מצומצמים.
אולם, המועד מתקרב והולך, עם השנים אגרתי עוד ועוד חומרים על תושבי העיר צפת, על בית הקברות העתיק בצפת, על הנקברים בו לאורך השנים, ועל המשפחות האשכנזיות שחיו בעיר.
בקיץ האחרון, הדפסתי תדפיס מתוך ספרי הקהילה האשכנזית בצפת המתרקם והולך, ובו רשימת הנקברים בבית הקברות בצפת, כפי שנעתקו על ידי רבי יעקב שלום גפנר, ועל ידי המועצה הדתית בצפת. 
רשימה זו, הינה חלקית ביותר, וכפי הנראה כוללת פחות ממחצית מן הנקברים בהר, ואם ירצה ה', כשאשלים את המלאכה, ואדפיס את ספרי, הקהילה האשכנזית בצפת, אכלול בו גם נפטרים, אשר מצבותיהם לא נעתקו ברשימות הנ"ל, בין כאלו שמצבותיהם גלויות כיום, ובין כאלו אשר המצבות שלהם נעלמו ברבות השנים, בעקבות הסחף הטבעי הנוצר במדרון התלול של בית הקברות כל שנה ושנה בימות הגשמים.

רבי פישל אב"ד לוקאב בצפת

 בספרי ההולך ונשלם, קבעתי גבול לרשימת הנפטרים האשכנזים בצפת, משנת תק"ס עד שנת ת"ש. אולם, יש מעט מידע על נפטרים אשכנזים בצפת, עוד ק...