יום רביעי, 22 בינואר 2020

הקהילה האשכנזית בצפת

בקיץ תשע"ה הוצאתי את ספרי הראשון הקהילה האשכנזית בטבריה, מני אז, פנו אלי כמה וכמה מן המעיינים והקוראים, ובפיהם שאלה, מתי אעשה עבודה מקיפה כזו על אחותה הגלילית של טבריה, הלא היא עיר הקודש צפת.
תשובתי היתה, עוד חזון למועד. לגשת לפרוייקט כזה, על הקהילה האשכנזית בצפת, היה נראה לי משימה מדי גדולה.
בית הקברות בצפת, מכיל כפי הנראה כמות יותר גדולה של מצבות, מתקופה ארוכה יותר. 
ומאידך, פנקס החברא קדישא בצפת, לא נערך בצורה מקיפה ויסודית, כמו פנקס החברא קדישא של טבריה. כך שגם החומרים העומדים לרשותי בואי למשימה כזו, הם יותר מצומצמים.
אולם, המועד מתקרב והולך, עם השנים אגרתי עוד ועוד חומרים על תושבי העיר צפת, על בית הקברות העתיק בצפת, על הנקברים בו לאורך השנים, ועל המשפחות האשכנזיות שחיו בעיר.
בקיץ האחרון, הדפסתי תדפיס מתוך ספרי הקהילה האשכנזית בצפת המתרקם והולך, ובו רשימת הנקברים בבית הקברות בצפת, כפי שנעתקו על ידי רבי יעקב שלום גפנר, ועל ידי המועצה הדתית בצפת. 
רשימה זו, הינה חלקית ביותר, וכפי הנראה כוללת פחות ממחצית מן הנקברים בהר, ואם ירצה ה', כשאשלים את המלאכה, ואדפיס את ספרי, הקהילה האשכנזית בצפת, אכלול בו גם נפטרים, אשר מצבותיהם לא נעתקו ברשימות הנ"ל, בין כאלו שמצבותיהם גלויות כיום, ובין כאלו אשר המצבות שלהם נעלמו ברבות השנים, בעקבות הסחף הטבעי הנוצר במדרון התלול של בית הקברות כל שנה ושנה בימות הגשמים.

רבי פישל אב"ד לוקאב בצפת

 בספרי ההולך ונשלם, קבעתי גבול לרשימת הנפטרים האשכנזים בצפת, משנת תק"ס עד שנת ת"ש. אולם, יש מעט מידע על נפטרים אשכנזים בצפת, עוד ק...